top of page
PemO6lRH_400x400.jpg

 משבר הקורונה: העדר טיפול במהגרים עלול להוביל להתפרצות אלימות

הממשלה גוררת רגליים בהחלטה כיצד לטפל במהגרים במדינה בזמן משבר הקורונה בהיבטי בריאות וכסף. גורמים לשעבר במשטרה טוענים כי העדר טיפול ראוי בהקשר זה עלול להביא להתפרצות של מחלה שתגרור פרץ אלימות מצד המהגרים שיהיו תחת סגר ללא כסף או שירותי רפואה

השוואה לקורונה: תאונות הדרכים במדינת ישראל גובות כ-500 קורבנות בכל שנה

תאונות הדרכים במדינת ישראל גובות כ-500 קורבנות בכל שנה. זאת לא טעות. לא 350 כפי שמספרים דפי הסטטיסטיקה. חלק ניכר מהתאונות נגרמות מכלי רכב כבדים ואופניים חשמליים. "המדינה מקבלת את ההמלצות ומקיימת כמעט כלום", חושף ניצב משנה בדימוס אילן מור, לשעבר מפקד משטרת התנועה. דעה

PemO6lRH_400x400.jpg
PemO6lRH_400x400.jpg

דעה: מגיפה בלי הנחות 

דרושים: שכל ישר, הקטנת אגו, הבנת האיום וחשיבה תהליכית. ניצב משנה בדימוס אילן מור במאמר דעה נוקב

bottom of page